Լիճքի հանքի տարածքի բուսաբանական ուսումնասիրության հաշվետվություն

«ԵՄ ֆինանսավորմամբ ծրագրերի արդյունավետության և կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատում» ծրագրի շրջանակներում Էկոիրավունքը փորձել է պարզել, թե ինչքանով արդյունավետ է ծախսվել ԵՄ աջակցությամբ Արևիք ազգային պարկի կայացման համար տրամադրած գումարը, հաշվի առնելով, որ պարկից մի կտոր տրամադրվել է Լիճքի հանքավայրին, ինչպես նաև պարզել, արդյոք հանքավայրի շրջակայքում առկա են Հայաստանի կարմիր գրքում գրանցված բուսատեսակները:

Ծրագիրը հնարավոր է դարձել ԵՄ աջակցությամբ իրագործվող «Հզորացման գործընկերներ» (ՀԳ) ծրագրի շնորհիվ, որի շրջանակներում Էկոիրավունքը ստացել է ենթադրամաշնորհ:

Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է հետազոտություն Լիճքի հանքավայրի տարածքում և դրա անմիջական ազդեցության գոտիներում բուսական կենսաբազմազանությունը:

 

Լիճքի հանքի տարածքի բուսաբանական
ուսումնասիրության հաշվետվություն

 

Հետազոտությունը ներբեռնելու համար կարող եք սեղմել այստեղ: