Սույն ծրագրի շրջանակներում Էկոիրավունքը փորձել է պարզել, թե ինչքանով արդյունավետ է ծախսվել Լիճքի հանքավայրին տրամադրված Արևիք ազգային պարկի մի մասը, ինչպես նաև պարզել, արդյոք հանքավայրի շրջակայքում առկա են Հայաստանի կարմիր գրքում գրանցված բուսատեսակները: Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է Լիճքի հանքավայրի տարածքում և դրա անմիջական ազդեցության գոտիներում բուսական կենսաբազմազանությունը: Լիճքի հանքի տարածքի բուսաբանական ուսումնասիրության հաշվետվություն