2019-2020 թթ․ Էկոլոգիական իրավունքի «Աջակցություն կառավարության հաշվետվողականությանը» ծրագրի շրջանակում իրականացվեց հետազոտություն «Հայաստանի մետաղական հանքավայրերը շահագործող ընկերություններին տրամադրված թույլատրող փաստաթղթերի փաթեթի (շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության եզրակացություն) և ընկերությունների գործունեության համապատասխանության գնահատականը» թեմայով։ Հետազոտությունը շուտով հասանելի կլինի այս էջում։